Γενικοί όροι

Μας ενδιαφέρει να καταστούν απολύτως σαφή τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του kosmimatopolis.gr  προς τους χρήστες της ιστοσελίδας μας, αλλά και να ενημερωθούν οι πελάτες μας για τα δικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη  εξυπηρέτησή τους κατά την αναζήτηση και την απόκτηση των προϊόντων που επιθυμούν.

Προσωπικά δεδομένα

Για να κάνετε μία αγορά από το kosmimatopolis.gr  είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από πλευράς σας των προσωπικών σας στοιχείων, της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (e-mail).Το kosmimatopolis.gr ακολουθώντας  τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβεί σε καμία αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση τους. Το kosmimatopolis.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Κατ’ εξαίρεση μόνο μπορεί να δημοσιοποιηθούν τα προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας, όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, Δικαστήριο κλπ.Το kosmimatopolis.gr  επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε, εφόσον υπάρχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας. Το kosmimatopolis.gr  δεν ευθύνεται για οργανωμένη επίθεση από hackers με σκοπό την κλοπή προσωπικών στοιχείων των χρηστών, αλλά ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, οι χρήστες πιστωτικών καρτών διασφαλίζονται, καθώς στο σύστημα δεν αποθηκεύεται ο κωδικός CVV των καρτών.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το kosmimatopolis.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης, για την παραγγελία σας θα εφαρμοστούν οι όροι που ίσχυαν στην ιστοσελίδα μας την ημέρα που κάνατε την παραγγελία.

kosmimatopolis.gr, Αθήνα, 2023